PARDAVĖJO SĄLYGOS

 

Šios Taisyklės (toliau – Taisyklės) yra privaloma ir neatsiejama pirkimo – pardavimo sutarties, sudaromos tarp UAB “Bioorganika” (toliau – Pardavėjas) ir UAB “Bioorganika” kliento (toliau – Pirkėjas) dalis, supažindinančios Pirkėją su elektronine užsakymo forma (toliau – Užsakymas) prekių pirkimo – pardavimo sąlygomis bei nustatančios Pardavėjo ir Pirkėjo teises bei įsipareigojimus, susijusius su prekių pirkimu – pardavimu.

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Naudotis Užsakymo paslaugomis turi teisę:
1.1.  veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus;
1.2.  nepilnamečiai nuo penkiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus tik turėdami tėvų, įtėvių arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai savarankiškai disponuojama savo uždarbiu ar stipendija;
1.3.  juridiniai asmenys;
1.4.  visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.
2. Pirkėjo pateikti asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefonas, el. pašto adresas) atliekant užsakymą tam, kad būtų galima:
2.1.  apdoroti Pirkėjo prekių užsakymus;
2.2.  išrašyti finansinius dokumentus;
2.3.  išpręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu;
2.4.  įvykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus;
3. Registracijos Užsakymo metu Pirkėjas privalo pateikti išsamius ir teisingus asmens duomenis.
4. Atlikus užsakymą duomenys nesaugomi.
5. Prekių kainos, nurodytos prekių kataloge, galioja tik perkant šias prekes svetainėje bioorganika.com . Prekių kainos yra nurodytos įskaičius PVM. Pristatymo kainos neįskaičiuotos.
6. Pirkimo – pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas suformavo Užsakymą, nurodė pristatymo adresą, pasirinko apmokėjimo būdą ir susipažino (perskaitę pažymite lauką  „Sutinku su pardavėjo sąlygomis“) su šiomis Taisyklėmis, atliko apmokėjimą, o Pardavėjas apmokėjimą gavo.
7. Apie pirkimo – pardavimo sutarties sudarymą Pardavėjas informuoja Pirkėją, išsiųsdamas pranešimą Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu.

 

II. PIRKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

 

 1. Pirkėjas, naudodamasis Užsakymo paslaugomis, sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo sutarties taisyklėmis ir privalo jų laikytis.
 2. Pirkėjas Užsakymo registracijos formoje privalo pateikti išsamius ir teisingus duomenis. Pasikeitus Pirkėjo asmens duomenims, Pirkėjas privalo nedelsdamas duomenis atnaujinti.
 3. Pirkėjas atsako už visus veiksmus, atliktus naudojantis Užsakymu.
 4. Pirkėjas privalo priimti užsakytas prekes. Jei Pirkėjas, be svarbių priežasčių atsisako priimti prekes, ji privalo padengti prekių pristatymo išlaidas.
 5. Pardavėjas neatsako už jokius trečiųjų asmenų veiksmus, kai tokie asmenys, pasinaudoję Pirkėjo bankininkystės sistema, sudaro pirkimo – pardavimo sutartis pasinaudodami Užsakymo paslaugomis.

 

III. PARDAVĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

 

 1. Jeigu Užsakymo metu ar vėliau pateikiami melagingi, netikslūs, klaidinantys ar ne visi prašomi pateikti duomenys, arba Pirkėjas nesilaiko kitų įsipareigojimų, numatytų šiose Taisyklėse, Pardavėjas turi teisę nedelsiant apriboti Pirkėjo teisę naudotis Užsakymo teikiamomis paslaugomis. Už Pirkėjo pateiktų neteisingų duomenų sukeltus padarinius atsako tik Pirkėjas pats.
 2. Pardavėjas pasilieka teisę, be išankstinio perspėjimo, sustabdyti arba nutraukti Pirkėjo naudojimąsi svetainės bioorganika.com paslaugomis, jei yra pagrindo manyti, kad Pirkėjas užsiima neleistina veikla ar kitaip bandote pakenkti  svetainės bioorganika.com darbui arba stabiliam veikimui.
 3. Pardavėjas, susidarius nenumatytoms aplinkybėms negalėdamas Pirkėjui pristatyti užsakytos prekės, įsipareigoja sumokėtus pinigus grąžinsime per 72 valandas, jeigu Pirkėjas padarė išankstinį apmokėjimą.

 

IV. ATSISKAITYMO UŽ PREKES BŪDAI

 

 1. Už prekes Pirkėjas galite atsiskaityti:

1.1.  Išankstiniu banko pavedimu. Tai išankstinis apmokėjimas į Pardavėjo atsiskaitomąją sąskaitą Luminor Bank AS. Pasirinkus šį atsiskaitymo būdą, Pirkėjui bus pateikti visi reikalingi rekvizitai, pagal kuriuos galės atlikti pavedimą internetu arba bet kuriame Lietuvos banko skyriuje.

 

Įmonės rekvizitai, reikalingi įprastam banko pavedimui atlikti:
Gavėjas: UAB „Bioorganika“
Įmonės kodas: 302621215
A/S: :  LT484010042403283449
Bankas: Luminor Bank AS
Banko kodas: : 40100
Mokėjimo paskirtis: nurodykite užsakymo numerį.

 

1.1.1.      Pavedimą reikia padaryti per 48 val. nuo Užsakymo pateikimo, per šį laikotarpį Pardavėjui negavus banko patvirtinimo apie Užsakymo apmokėjimą, Užsakymas atšaukiamas.

1.1.2.      Informuojame, kad svetainėje bioorganika.com Pirkėjas neatlieka mokėjimo už prekes. Mokėjimą atlieka banko internetinės bankininkystės sistemoje, saugiame banko serveryje, suvedę į sistemą slaptažodžius ir kitą informaciją, kurią žinote tik Pirkėjas.

1.2.  Grynaisiais pinigais, prekių pristatymo ar atsiėmimo metu. Pasirinkus šį atsiskaitymo būdą, Užsakymo laukelyje „Papildoma informacija“ būtina parašyti „Atsiskaitysiu grynaisiais pinigais“.

 

V. PREKIŲ PRISTATYMO SĄLYGOS

 

 1. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes, po apmokėjimo, Pirkėjo Užsakyme nurodytu adresu Vilniuje ar jo apylinkėse (Vilniaus raj., Trakų raj., Elektrėnai). Prieš pristatydamas prekes, kurjeris telefonu suderins Jums priimtiną prekių pristatymo laiką.
 2. Prekes pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu. Pristatymo laikas: I – V 08:00 – 20:00 val., VI 08:00 –16:00 val.
 3. Pristatymo mokestis: 5 Eur.
 4. Pristatymo terminas 3-5 d.d.
 5. Perkant už 40 Eur. ir daugiau pristatymas Vilniuje ir jo apylinkėse (Vilniaus raj., Trakų raj.) nemokamas!
 6. Apmokant pagal Taisyklių IV. skyriaus 1.1. punktą, prekės pristatomos per 3 (tris) darbo dienas nuo patvirtinimo iš banko gavimo.
 7. Apmokant pagal Taisyklių IV. skyriaus 1.2. punktą, prekės pristatomos per 5 (penkias) darbo dienas nuo Užsakymo pateikimo.
 8. Prekes pristatys Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.
 9. Pirkėjui pasirašius siuntos važtaraštyje yra laikoma, kad siunta yra perduota (pristatyta) tinkamai.
 10. Prekės pristatymo metu Pikėjas privalo su Pardavėju ar jo įgaliotu atstovu patikrinti prekes siuntos būklę. Pastebėjęs siuntos pažeidimą, Pirkėjas privalo tai atžymėti siuntos važtaraštyje ir surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Pirkėjui pasirašius siuntos važtaraštyje be pastabų, laikoma, kad siunta perduota tvarkinga.
 11. Pristatymo išlaidos į Užsakyme nurodytą kainą nėra įskaičiuotos. Jos bus įskaičiuotos sąskaitoje-faktūroje, kuri bus pateikta Pirkėjui kartu su pristatytomis prekėmis.
 12. Pristatymo išlaidas Pirkėjas apmoka grynaisiais pinigais pristatymo metu Pardavėjui ar jo įgaliotam asmeniui.

 

VI. PREKIŲ GRAŽINIMO SĄLYGOS

 

 1. Prekių grąžinimas vykdomas remiantis Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 217 "Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo".
 2. Informacija apie garantijas ir prekių grąžinimo sąlygas galite sužinoti: Valstybinėje ne maisto produktų inspekcijoje.

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 1. Pardavėjas pasilieka teisę sustabdyti, savo nuožiūra pildyti, keisti šias Taisykles ir kitus su Taisyklėmis susijusius dokumentus, apie tai Pirkėją informuodamas svetainėje bioorganika.com. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami svetainės bioorganika.com  sistemoje.
 2. Jei po Taisyklių pakeitimo Pirkėjas ir toliau naudojatės svetainės bioorganika.com teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutinka su nauja Taisyklių redakcija, daliniais pakeitimais ar papildymais.
 3. Visi nesutarimus dėl šių Taisyklių vykdymo sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti per 30 (trisdešimt) dienų, nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
 4. Šioms Taisyklėms taikoma Lietuvos Respublikos teisė.